Spänningsfallskalkylator

Räkna ut spänningsfall i kablar vid 20°C.
Fyll i fälten Watt och Volt eller Ampere samt Area och längd.
Klicka sedan på knappen kalkylera och läs av vilken spänningsförlust* det blir i kabeln.
Klicka på Rensa för att tömma fälten.
OBS! Vid decimaltal måste man skriva punkt ( . ), inte komma ( , ).

*Kalkylatorn räknar ut spänningsfallet från spänningskälla till apparat och tillbaka.

Spänningsfallskalkylator
 
Watt:
Volt: (Effektiv-värde)
Ampere:
Kabelarea: mm²
Kabellängd: (Från spänningskälla till apparat)
Resultat: volt per meter kabel.
     

 

Frågor angående dimensionering av ledare

Lite formler:
Resistansen (R) = (Resistivitet x Längd) / Area.
Resistiviteten för koppar = 0,0175 ohm mm²/m vid 15°C.

Har ledaren arean (A) och längden (L) blir resistansen (R) vid 15°C
RL = 0,0175 x L / A.

D.v.s. 10 m av en 0,5 mm² kopparledare har vid 15°C resistansen RL=0,0175 x 10 / 0,5=0,35 ohm.

Man bör emellertid vara medveten om att resistiviteten ökar med 0,4% per grad temperaturhöjning,
d.v.s. med 40% vid en temperaturhöjning om 100°C.
Samma ledare har vid 115°C resistansen RL = 1,4 x 0,35 ohm = 0,49 ohm.

Vill man veta spänningsfallet (UL) i ledaren får man multiplicera med strömmen
(I) i ledaren UL = RL x I.

D.v.s. vid 5 A i ledaren i exemplet ovan blir spänningsfallet UL = 0,35 x 5 = 1,75 V.

Hur kan man veta hur stor ström som kommer att gå i ledaren ?
Skulle man ansluta ledaren till båda polerna i en spänningskälla på U Volt blir naturligtvis
spänningsfallet i ledaren (UL) = U och strömmen I = U / R.
D.v.s. med ledaren enligt exemplet ansluten till 230 V skulle strömmen
(I) bli I = 230 / 0,35 = 657 A.

Få spänningskällor skulle dock förmå att leverera denna ström (eller säkringen skulle gå). Om vi ändå skulle
ha en sådan spänningskälla skulle ledaren bli mycket varm och resistansen skulle därför öka betydligt och det
skulle därmed gå mindre ström. I detta exempel skulle förmodligen ledaren smälta.

Nu är det dock vanligen så att man med två stycken ledare ansluter en apparat till spänningskällan.
På apparaten står det vanligen vilken effekt (P) den drar vid märkspänning (U).
Ur formeln P = U x I får man då reda på hur mycket ström (I) som går genom apparaten
och därmed också genom ledarna.

Genom en apparat på 2300 W går det alltså 2300 / 230 = 10 A vid märkspänningen 230 V.

 

 

Webbplatsen använder cookies för att bättre motsvara dina förväntningar. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av det i inställningarna för din webbläsare. Det finns dock en risk att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera korrekt. Genom att acceptera användandet av cookies, accepterar du även vår privacy policy. Läs mer