Tel 08-97 00 70
Du behöver inte logga in för att handla hos oss.
Priserna är exkl. moms
Show only available items
Search alternative 1
Search alternative 2
Search alternative 3
Search alternative 4
AWG-mått

AWG-mått översatta till mm²AWG – vad är det?

American wire gauge, även kallad Brown & Sharp gauge, vanligen förkortat AWG uppfanns 1857 av J. R. Brown.
Måttet används i Nordamerika och i vissa andra länder för att ange ledardimensioner.


Vid framställning av koppartråd utgår man från en grövre tråd som successivt dras tunnare och tunnare.
AWG motsvarade från början approximativt antalet successiva steg som krävdes för att få en viss dimension.

Måtten är dock ej godtyckligt valda utan följer ett enkelt matematiskt samband.
Herr Brown valde att låta AWG 0000 (4/0) motsvara diametern 0.46 inches och AWG 36 motsvara 0.0050 inches.
Däremellan finns 38 AWG-mått. Ett mellanliggande AWG-mått fås som det geometriska (ej att förväxla med aritmetiska)
medelvärdet av de två  "omgivande" värdena. Mellan AWG 0000 och AWG 36 finns 39 steg,
varför förhållandet mellan diametern för ett visst AWG mått och det därpå följande ges av uttrycket :

(0.4600/0.0050) 1/39 = 1.1229322

Det matematiskt exakta sambandet mellan diametern och AWG är :

D = (0.4600/0.0050) (36-AWG)/39 x 0.0050 inch

P g a avrundningsregler och att varje flertrådig ledare är uppbyggd av andra AWG-ledare kommer
AWG måtten i praktiken inte att exakt följa den matematiska formeln.

- Det faktum att 1.1229322 6 = 2.0050 gör att det finns ett antal approximativa regler som kan vara värdefulla att känna till.

- En minskning med 3 AWG-nummer dubblerar arean och följaktligen halverar resistansen.

- En minskning med 6 AWG-nummer dubblerar diametern.

- En ökning med 10 AWG-nummer ökar arean med en faktor 10 och följaktligen minskar resistansen med en faktor10.

 

 

Tel 08-97 00 70   |   Fax 08-646 31 48   |   info@elproman.se   |  Lövbacksvägen 3, 141 71 Segeltorp   |   Orgnr. 556109-7261   |   Köpvillkor  |   © Elproman AB 2018
 
Produktnamn Antal   Pris Summa
Stäng Till kassan
Du har inga varor i korgen